X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, י"ג בניסן תש"פ,
7 באפריל 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

מאגרים

מאגרי מידע לחיפוש בכתבי עת וספרים בתחומי חינוך ומדעי החברה. במאגרים פרטים ביבליוגרפיים, תקצירים ובמקרים רבים גם טקסט מלא. באתרי המאגרים ניתן ללמוד על היקפם ועל סוגי המקורות שהם מכסים. למבקרים במרכז המידע ניתנת אפשרות להשתמש בכל המאגרים.

גישה למאגרים ממכון מופ"ת

מאגרי מידע חופשיים ברשת
מכון סאלד
פרטים ביבליוגרפיים ותקצירים של פרסומים ושל כלי מחקר במדעי החברה והחינוך, וכן מידע על שירותי שיקום. מו"ל: מכון הנרייטה סאלד. כיסוי: החל משנת 1976
גישה ממרכז המידע
מפתח חיפה
פרטים ביבליוגרפיים של מאמרים מתוך כתבי עת ועיתונים בעברית בכל התחומים. מו"ל: אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן ומכללת תל חי. כיסוי: החל משנת 1977
גישה ממרכז המידע
(Academic Research Library (ProQuest Direct
פרטים ביבליוגרפיים, תקצירים ובמקרים רבים גם טקסט מלא של מאמרים מתוך כתבי עת בכל התחומים. מו"ל: (.UMI (University Microfilms Inc כיסוי: החל משנת 1986 ואף קודם לכן
גישה ממרכז המידע
EBSCO Academic Search Complete
מאגר הטקסט המלא המקיף ביותר ובעל הערך הרב ביותר בעולם. זה מאגר רב-תחומי המכיל מעל 8,500 כתבי עת בטקסט מלא, מתוכך מעל 7,300 כתבי עת שפיטים. בנוסף לטקסט המלא, מאגר מידע זה מציע אינדקסים ותקצירים ליותר מ- 12,500 כתבי עת וליותר מ- 13,200 פרסומים כולל מונוגרפיות, דוחות, דיוני ועדות וכו'. המאגר מאפשר חיפוש להפניות מתוך 1,400 כתבי עת.
גישה ממרכז המידע
מאגרי מידע חופשיים ברשת