X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, י"ד באדר תשפ"א,
26 בפברואר 2021
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: