X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום רביעי, ט"ז בתמוז תש"פ,
8 ביולי 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: