X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, ט"ו בכסלו תשפ"א,
1 בדצמבר 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: