מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ל' בתשרי תשע"ח,
20 באוקטובר 2017
החל משנת הלימודים תשע"ד, שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-11:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

02.10.17
הוראה ומחקר
סקירה זו עוסקת בהכשרתם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה ושילובם במקצועות ההוראה ובמערכת החינוך בישראל. הסקירה תתמקד בתהליך ההכשרה של הסטודנטים והאקדמאים, הן במסגרת תוכניות ייעודיות וחלופיות והן במסגרת תוכניות ההכשרה להוראה הכלליות במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות, וכן בתהליך השילוב במקצועות ההוראה בשדה, בדגש על מורים ועל מנהלי בתי ספר הסקירה תבחן את הנתונים על אודות הכשרת מורים ישראלים יוצאי אתיופיה והעסקתם (במיוחד בשנים 2011 – 2016), כדי לאמוד את מידת שילובם במגזר הציבורי בפרט ובחברה הישראלית בכלל, כחלק ממטרת-על המבקשת להעריך את שילוב מורים יוצאי אתיופיה כמנוע חברתי וככלי ליצירת מנהיגות חינוכית וציבורית בישראל כיום, בתחום ההכשרה להוראה, שש מכללות אקדמיות לחינוך מציעות תוכניות הכשרה ייחודיות לסטודנטים ישראלים יוצאי אתיופיה בנוסף לתוכניות הלימודים הסטנדרטיות הקיימות במכללות האקדמיות לחינוך ובמחלקות לחינוך באוניברסיטאות. עד כה, סיימו כ- 300 בוגרים את התוכניות השונות, מתוכם מעט בוגרים של התוכניות באוניברסיטאות. הנתונים על אודות מספרם של המורים בהשמה אינם ברורים מסיבות שיפורטו להלן, ומקצת המורים מלמדים בחלקיות המשרה או שאינם נחשבים לעובדי משרד החינוך, אלא לעובדי עמותות כגון קרן קרב.יודגש שבשל קוצר היריעה ומורכבות הנושא, לא יורחב הדיון בסקירה להיבטים תרבותיים, אתניים, גזעיים, אפלייתיים או אחרים המשפיעים על השיבוץ התעסוקתי, אלא תבחן השאלה האם קיימים חסמים מובנים העומדים בפני יוצאי אתיופיה בבואם להשתלב בתחום ההוראה וכיצד ניתן להתגבר עליהם.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
2.10.17
מאגר כינוסים
American Educational Studies Association (AESA) Conference 2017
לפריט המידע
2.10.17
למידה, הוראה ומחקר
WhatsApp, Teacher? מורים ותלמידים בווטסאפ: נקודת המבט של התלמיד
לפריט המידע
2.10.17
למידה, הוראה ומחקר
מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
לפריט המידע
2.10.17
למידה, הוראה ומחקר
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
לפריט המידע
2.10.17
מאגר שאילתות
מדיניות שילוב תלמידים עם מוגבלויות
לפריט המידע
2.10.17
מאגר שאילתות
שיטות התפתחות מקצועית לעובדי הוראה בארץ ובעולם